Disclaimer

Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với https://nguoitinhhuyenthoai.com/

Các điều khoản và điều kiện này nêu ra các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web https://nguoitinhhuyenthoai.com/


https://nguoitinhhuyenthoai.com/

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng trang web của https://nguoitinhhuyenthoai.com/ nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Các thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm này và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên”, hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi, hoặc Khách hàng hoặc chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách thích hợp nhất, cho dù bằng các cuộc họp chính thức trong thời gian cố định, hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, với mục đích rõ ràng là đáp ứng Các nhu cầu của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ / sản phẩm đã nêu của Công ty, phù hợp và tuân theo luật hiện hành.

Bánh quy

Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web của https://nguoitinhhuyenthoai.com/, bạn đồng ý sử dụng cookie theo chính sách bảo mật của https://nguoitinhhuyenthoai.com/.

Hầu hết các trang web tương tác ngày nay đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết về người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được sử dụng trong một số khu vực của trang web của chúng tôi để kích hoạt chức năng của khu vực này và dễ sử dụng cho những người truy cập. Một số đối tác liên kết / quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, https://nguoitinhhuyenthoai.com/ và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên https://nguoitinhhuyenthoai.com/. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể xem và / hoặc in các trang từ Lastlonger30.com cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng mình với các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 1. Xuất bản lại tài liệu từ https://nguoitinhhuyenthoai.com/
 2. Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ https://nguoitinhhuyenthoai.com/
 3. Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ https://nguoitinhhuyenthoai.com/

Phân phối lại nội dung từ https://nguoitinhhuyenthoai.com/ (trừ khi nội dung được tạo riêng để phân phối lại).

ý kiến ​​người sử dụng

 1. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày của hợp đồng.
 2. Một số phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến, thông tin, tài liệu và dữ liệu (‘Bình luận’) trong các khu vực của trang web. https://nguoitinhhuyenthoai.com/ không sàng lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Bình luận trước khi chúng xuất hiện trên trang web và các Bình luận không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến ​​của https://nguoitinhhuyenthoai.com/, các đại lý hoặc chi nhánh của nó. Bình luận phản ánh quan điểm và quan điểm của người đăng quan điểm hoặc ý kiến ​​đó. Trong phạm vi cho phép của luật hiện hành https://nguoitinhhuyenthoai.com/ sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với các Nhận xét hoặc bất kỳ tổn thất nào, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí gây ra và hoặc phải gánh chịu do bất kỳ việc sử dụng và / hoặc đăng tải và / hoặc sự xuất hiện của Nhận xét trên trang web này.
 3. https://nguoitinhhuyenthoai.com/ có ​​quyền giám sát tất cả các Nhận xét và xóa bất kỳ Nhận xét nào mà nó theo quyết định tuyệt đối của mình là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.
 4. Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

1. Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;

2. Các Bình luận không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu, hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào;

3. Các Bình luận không chứa bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào khác là sự xâm phạm quyền riêng tư

4. Các Bình luận sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy kinh doanh hoặc tập quán hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

 1. Theo đây, bạn cấp cho https://nguoitinhhuyenthoai.com/ giấy phép không độc quyền miễn phí bản quyền để sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa và cho phép người khác sử dụng, tái tạo và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới bất kỳ hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.

Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi

 1. Các tổ chức sau có thể liên kết đến trang Web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

1. Các cơ quan thuộc Chính phủ;

2. Công cụ tìm kiếm;

3. Các tổ chức thông tấn;

4. Các nhà phân phối danh bạ trực tuyến khi họ liệt kê chúng tôi trong danh bạ có thể liên kết đến trang Web của chúng tôi giống như cách họ siêu liên kết đến các trang Web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và

5. Các Doanh nghiệp Được Công nhận trên Toàn hệ thống ngoại trừ việc kêu gọi các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết với trang Web của chúng tôi.

 1. Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang Web khác, miễn là liên kết: (a) không gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.
 2. Chúng tôi có thể tùy ý xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

1. các nguồn thông tin người tiêu dùng và / hoặc doanh nghiệp thường được biết đến như Phòng Thương mại, Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ, AARP và Liên minh Người tiêu dùng;

2. các trang web cộng đồng dot.com;

3. các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện, bao gồm các trang web cho từ thiện,

4. nhà phân phối thư mục trực tuyến;

5. cổng thông tin điện tử;

6. các công ty kế toán, luật và tư vấn mà khách hàng chính là các doanh nghiệp; và

7. các cơ sở giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi xác định rằng: (a) liên kết sẽ không phản ánh bất lợi về chúng tôi hoặc các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi (ví dụ: hiệp hội thương mại hoặc các tổ chức khác đại diện cho các loại hình kinh doanh vốn đã bị nghi ngờ, chẳng hạn như nơi làm việc- cơ hội nhà, sẽ không được phép liên kết); (b) tổ chức không có hồ sơ không thỏa đáng với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng tôi từ khả năng hiển thị liên quan đến siêu kết nối lớn hơn sự vắng mặt của; và (d) khi liên kết nằm trong ngữ cảnh của thông tin tài nguyên chung hoặc phù hợp với nội dung biên tập trong bản tin hoặc sản phẩm tương tự nhằm thúc đẩy sứ mệnh của tổ chức.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang Web khác, miễn là liên kết: (a) không gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu bạn nằm trong số các tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và muốn liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến https://nguoitinhhuyenthoai.com/ . Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ (chẳng hạn như số điện thoại và / hoặc địa chỉ e-mail) cũng như URL của trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn định liên kết đến trang Web của chúng tôi, và danh sách (các) URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết đến. Chờ 2-3 tuần để có phản hồi.

Các tổ chức được chấp thuận có thể siêu liên kết đến trang Web của chúng tôi như sau:

 1. Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc là
 2. Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất (địa chỉ Web) được liên kết với; hoặc là
 3. Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về trang web của chúng tôi hoặc tài liệu được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng biểu trưng của https://nguoitinhhuyenthoai.com/ hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

Iframe

Nếu không có sự chấp thuận trước và sự cho phép rõ ràng bằng văn bản, bạn không được tạo khung xung quanh các trang Web của chúng tôi hoặc sử dụng các kỹ thuật khác làm thay đổi cách trình bày hoặc hình thức trực quan của trang Web của chúng tôi.

Bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình để yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến trang Web của chúng tôi. Bạn đồng ý xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang Web của chúng tôi theo yêu cầu đó. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất kỳ lúc nào. Bằng cách tiếp tục liên kết đến trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Xóa các liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào có thể bị phản đối vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi về điều này. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc trả lời trực tiếp cho bạn.

Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; chúng tôi cũng không cam kết đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

Trách nhiệm về Nội dung

Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang Web của bạn. Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc dựa trên Trang web của bạn. Không (các) liên kết nào có thể xuất hiện trên bất kỳ trang nào trên trang Web của bạn hoặc trong bất kỳ ngữ cảnh nào có chứa nội dung hoặc tài liệu có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm, hoặc vi phạm, nếu không thì vi phạm hoặc ủng hộ hành vi vi phạm hoặc vi phạm khác, quyền của bên thứ ba.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào được áp dụng theo luật liên quan đến chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích và / hoặc sử dụng các kỹ năng và chăm sóc hợp lý). Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

 1. hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất;
 2. giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc trình bày sai sự thật;
 3. giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành; hoặc là
 4. loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không bị loại trừ theo luật hiện hành.

Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo khoản trên; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc liên quan đến chủ đề của tuyên bố từ chối trách nhiệm này, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, do sai sót (bao gồm cả sơ suất) và vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Trong phạm vi trang web và các thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Thông tin liên hệ và tín dụng

Trang Điều khoản và điều kiện này được tạo ra tại trang web https://nguoitinhhuyenthoai.com/ . Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

1. Tuyên bố

1.1 Tất cả thông tin có trên trang web https://nguoitinhhuyenthoai.com/ này được tạo ra với mục đích tốt nhất và phải được coi là lời khuyên, không phải là khuyến nghị.

2. Không có lời khuyên

2.1 Trang web của chúng tôi chứa thông tin y tế chung.

2.2 Thông tin y tế không phải là lời khuyên và không nên được coi như vậy.

3. Không có bảo hành

3.1 Thông tin y tế trên trang web của chúng tôi được cung cấp mà không có bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý.

3.2 Không giới hạn phạm vi của Mục 3.1, chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng thông tin y tế trên trang web này:

(a) sẽ liên tục có sẵn, hoặc luôn sẵn sàng; hoặc là

(b) là đúng, chính xác, đầy đủ, hiện tại hoặc không gây hiểu lầm.

3.3 Tài liệu này được tạo bằng mẫu từ SEQ Legal (www.seqlegal.com).

4. Hỗ trợ y tế

4.1 Bạn không được dựa vào thông tin trên trang web của chúng tôi để thay thế cho lời khuyên y tế từ bác sĩ của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp khác.

4.2 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về bất kỳ vấn đề y tế nào, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp khác.

4.3 Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị bất kỳ tình trạng sức khỏe nào, bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

4.4 Bạn không bao giờ được trì hoãn việc tìm kiếm lời khuyên y tế, bỏ qua lời khuyên y tế hoặc ngừng điều trị y tế vì thông tin trên trang web của chúng tôi.

5. Tính năng tương tác

5.1 Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng tương tác cho phép người dùng giao tiếp với chúng tôi.

5.2 Bạn thừa nhận rằng, do tính chất giao tiếp hạn chế thông qua các tính năng tương tác của trang web của chúng tôi, bất kỳ hỗ trợ nào bạn có thể nhận được bằng cách sử dụng bất kỳ tính năng nào như vậy đều có thể không đầy đủ và thậm chí có thể gây hiểu lầm.

5.3 Bất kỳ hỗ trợ nào bạn có thể nhận được bằng cách sử dụng bất kỳ tính năng tương tác nào của trang web của chúng tôi không phải là lời khuyên cụ thể và do đó không nên dựa vào mà không có xác nhận độc lập thêm.

6. Giới hạn khi loại trừ trách nhiệm

6.1 Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

(a) giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất;

(b) hạn chế hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hành vi gian lận hoặc trình bày sai sự thật;

(c) giới hạn mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào không được phép theo luật hiện hành; hoặc là

(d) loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể không được loại trừ theo luật hiện hành.